Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có : 9,760,000Vnđ


Đang Có 1939 Người Tham Gia 【QUAY THẺ】

Trúng Thẻ Thời Gian Tên
Thẻ Garena 1.000.000đ 10 Phút Trước Hồng Nhung
Thẻ Garena 100.000đ 23 Phút Trước Duy Thường
Thẻ Garena 500.000đ 29 Phút Trước Nhật Nam
Thẻ Garena 200.000đ 45 Phút Trước Huyền Nữ
Thẻ Garena 300.000đ 37 Phút Trước Hoàng Dung
Thẻ Garena 500.000đ 48 Phút Trước Nguyễn Sang
Thẻ Garena 50.000đ 55 Phút Trước Hồng Quân
Thẻ Garena 300.000đ 62 Phút Trước Dương Thần
Trúng Tiền Shop Thời Gian Tên
Nổ Hũ 7.500.000đ 1 Giờ Trước Kim Hồng
Nổ Hũ 5,250,000đ 3 Giờ Trước Minh Tú
Nổ Hũ 2.700.500đ 9 Giờ Trước Phước Thiện
Nổ Hũ 4.800.600đ 18 Giờ Trước Kim Anh
Nổ Hũ 8,860,000đ 28 Giờ Trước Huỳnh Nhu