Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có 10,130,000đ

Nổ Hũ Tiền-Thẻ Thời Gian Tên
Thẻ Garena 1.000.000đ 4 Giờ Trước Kim Hồng
Nổ Hũ 5,250,000đ 8 Giờ Trước Minh Tú
Thẻ Garena 50.000đ 19 Giờ Trước Phước Thiện
Thẻ Garena 500.000đ 28 Giờ Trước Kim Anh
Nổ Hũ 7,860,000đ 48 Giờ Trước Huỳnh Nhu