Play Center Play

Hũ Kim Cương Có : 9.368 KC

Trúng AK Lv7 Thời Gian Tên
5 Mảnh Ghép AK Rồng Xanh 1 Phút Trước Kim Hồng
Nổ Hũ 5,250,000đ 8 Phút Trước Minh Tú
2 Mảnh Ghép AK Rồng Xanh 19 Phút Trước Phước Thiện
Nhận GIF AK RỒNG XANH LV7 28 Phút Trước Kim Anh
Nhận Được 7000 Kim Cương 38 Phút Trước Huỳnh Nhu